events

Actualment tots els meus esforços van encaminats a publicar un llibre aquest pròxim 2017.

001